Next-Gen

Finland

by You,
Last updated 4 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
Finland

Finska

Praksa-imali smo lijepu dobrodošlicu na praksi,naša praksa odvijala se u glavnoj zgradi Omnie. Praksa se odvijala radnim danom od 9 do 14 sati. Radili smo na praksi zajedno s učenicima te škole,uz nadgledanje naših mentora Santeria i Kimma. Na praksi smo se najviše bazirali na rad oko škole i stvari koje treba popraviti ili otkloniti kvar u školi,sve što smo radili radili smo uz nadgledanje profesora.Svaki dan ručak u 11:15 i nakon toga nasavak s poslom,a nakon prakse odlazak u grad.

Omnia-najveća strukovna škola u Espoo. Velika razlika naspram naših škola.Drugi dan smo se već upoznali sa obrazovnim sustavom Finske koji se jako razlikuje od našeg u Hrvatskoj. Škola OMNIA nema samo jednu zgradu,nego 5 zgrada u okolici Espoo-a u kojoj je svaka zgrada specijalizirana za određeno područje.

Ove godine posjetili smo Finsku u programu 'Leonardo da Vinci'' za razmjenu učenika.Zemlju poznatu po jako hladnim zimama i ne tako toplim ljetima. Bili smo smješteni u Espoo.

Slobodno vrijeme:

Hokejaška utakmica

Malo saune

Zimske OI -Soči

Heureka

znanstveni centar


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.