FILOZOFIA DWUDZIESTOLECIA MIEDZYWOJENNEGO

In Glogpedia

by balkonikxd
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies
Grade:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
FILOZOFIA DWUDZIESTOLECIA MIEDZYWOJENNEGO

- niemiecki filozof historii, teoretyk kultury;- jego gł. dzieło- Zmierzch Zachodu (tom 1. i 2.) ukazało się w latach 1918-1922 i wzbudziło sporo kontrowersji;- krytykowany za podobieństwo głoszonych poglądów do ideologii hitleryzmu.

- austriacki psychiatra, twórca psychoanalizy;- urodził się we Freibergu (Czechy);- ukończył studia medyczne w Wiedniu;- napisał wiele prac naukowych, m.in. Psychopatologia życia codziennego i Kultura jako źródło cierpień.

FILOZOFIA

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

KATASTROFIZM

PSYCHOANALIZA

Zygmunt Freud (1856-1939)

Oswald Spengler(1880-1936)

W psychice człowieka istnieją trzy strefy:-id (nieświadomość),-ego (świadomość),-superego (uwewnętrznione normy społeczne i wzorce osobowe.

Społeczeństwa przechodzą stałe etapy rozwoju.KULTURA- kulturę cechuje tradycja, znajduje się ona na etapie wzrostu społeczeństwa.CYWILIZACJA- cywilizację cechuje przede wszystkim sztuczność, anonimowość, agresja, znajduje się u schyłku społeczeństwa, doprowadza d upadku.

Cała zależność między kulturą, a cywilizacją odnosi się do rozwoju społeczeństwa, które najpierw rodzi się, wzrasta, jest u schyłku, a potem umiera.Filozof pokazując zależności między kulturą, a cywilizacją ma na myśli to, że kultura w trakcie rozwoju zmienia się w cywilizację, a co za tym idzie, będąc przeistoczoną w cywilizację- umiera!

Źródło:Ponad słowami, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 część 2

http://encyklopediaksiazek.cba.pl/Wiki/index.php?title=Oswald_Spengler

https://teoriakulturyumk.wordpress.com/2015/02/13/szkic-psychoanalizy-i-teorii-kultury-wg-zygmunta-freuda/

Nieświadomość ujawnia się przez sny, czynności omyłkowe i twórczość artystyczną.

Id obejmuje nieświadome, pierwotne popędy, natomiast ego odpowiada za świadome działania jednostki.Rola superega polega na kontrolowaniu id i nie pozwala mu przeniknąć do ega, przez to żyje z nim w stałym konflikcie, a to wywołuje długotrwałe cierpienie.


Comments

    There are no comments for this Glog.