Feim ploure

by ainacriss94
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Feim ploure

Ompl la botella amb gel

A la capsa, aferra la cartulina i col·loca el fil de ferro en forma de cuna

Passes a dur a terme

Talla la part on hi ha el tap de la botella de plàstic

Materials:- Botella de plàstic- Cartulina- Capsa de cartró- Cinta adesiva- Fil de ferro- Gel- Aigua Calenta- Tassó

Talla dos fils de ferro d'igual tamany i doblega'ls en forma de "U". Servirà per a aguantar la botella.

Talla un quadrat de cartulina blava, per fer de cel de fons.

Ompl el tassó amb aigua calenta de l'aixeta i posa'l davall la botella amb gel i observa

Video de "El cicle de l'aigua"

Feim ploure


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.