by Madalina
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Toggle fullscreen Print glog

FACTORI CULTURALI

CULTURA- are un impact puternic asupra comportamentului individual, care în mare parte se învaţă în procesul de socializare a individului. Acesta îşi însuşeşte treptat un set de valori, percepţi, preferinţe şi comportamente specifice societăţii în care trăieşte, dar care se modifică continu.

SUNT REPREZENTAȚI DE:

SUBCULTURA reprezintă un grup cultural distinct, constituit pe criterii geografice, etnice, religioase, şi de vârstă.

CLASA SOCIALĂ -  diviziuni relativ permanente și ordonate ierarhic dintr-o societate, ai căror membri au în comun valori, interese și comportamente similare.


Comments

    There are no comments for this Glog.