Extraccio del carbo

In Glogpedia

by sb7vzv2b5
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Extraccio del carbo

L’industria carbonífera genera més de 7 milions de “ocupacions” en el mon. Només en Sudàfrica empleen més de 65000 persones, amb “salaris” superen els 1.000 milions de dolars en un any.

ÉXTRACCIÓ DEL CARBÓ

PROBLEMES SOCIAL I MEDIOAMBIENTALS

negatiu

L’Asociació Mundial del Carbó, en l’actualitat aquest insum permet abastar-se alrededor del 30% de les necessitats de l’energia primaria, i el 41% de l’electricitat del mon. El carbó s’utilitxa per produir el 70% de l’acer internacional.

- es produeix apartir del vegetals -produeix molta energia -es rentable

Video

positiu

El carbó cobreix el 72% de le necessitats energetiques del pais. El "Consejo Mundial de Energia" estima que encara hi ha reserves en el mon per 860.000 milions de tonelades.

Les mines de carbó de Sudàfrica son un “motor” económic pel país y una “peça” clau per les seves explotacions.Però té un cost molt elevat.Tenir acces al carbó es accedir també a l’electricitat. I sense energía, les nacions no poden desarrollar-se ni economicament ni socialment. Les empreses mineres algunes vegades “contribuyen” a millorar les infraestructures de les economies locals.


Comments

    There are no comments for this Glog.