Experiment

In Glogpedia

by Fhardervig
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Experiments
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
Experiment

EXPERIMENT

Udtrækning af phosphor

?

?

Materialer

Metode

Hypotese

Struvit (NH4MgPO4) dannes ud fra følgende reaktion:NH3 (aq) + MgCl2 (aq) + KH2PO4 (aq) + 6H2O -> NH4MgPO4 • 6H2O (s) + HCl (aq) + KCl (aq)

Formålet ved forsøget er, at få trukket phosphor ud af spildevandet ved fældning som struvit.Derudover vil vi regne på, hvor effektivt det er.”Man kan se phosphor som en forurening i vores vandmiljø, men man kan også se det som en tabt ressource, vi skal have fat på igen. Men phosphor er begrænset. Der er kun få steder i verden, hvor det bliver udvundet, og prisen på phosphor er siden 1995 mere end firedoblet” - Miljøminister Ida Auken

Vi målte vores struvitkrystaller til at veje 1,43g og vi ved at struvits molære masse ligger på 245,34 g/mol.Ved at bruge formlen n=m/M finder vi at struvitten består af ca. 0,0058 mol. Den faktor der holdte mængden af krystaller tilbage var prøven, så der har været 0,0058mol i 50ml. Så kan vi finde koncentrationen af den oprindelige opløsning med c=n/v0,0058mol/0,05L=0,116MDen opløsning med den mindste koncentration skulle dog gerne have 1,6M.Grunden til at vores resultat ligger så langt under er, at en del af vores opløsning har sat sig fast i bünchertragten eller noget der er sluppet igennem filterpapiret. Da vores resultat ligger så langt fra de værdier vi gerne skulle opnå, er vi ikke komfortable ved at konkludere opløsning C's koncentration

Dag 1Afmål 50 ml. af en prøve, og høld ned i et bægerglasTIlsæt 10 ml. Magnesiulchlorid (1,5 M) Tilsæt 12ml. Ammoniak-opløsning (1,0 M)Omrør med spatel, hvorefter opløsningen stilles til at hvile i 5 min.Bundfaldet filtreres med sugefiltrering og overføres til en for-vejet udkrystallisationsskål. Skålen sættes til tørring, til næste gang.Dag 2Filtrerpapir fjernes. Skål og krystaller vejes, og krystallernes masse bestemmes. Til sidst beregnes forskellige parametre, som eksempelvis den molare masse og antal mol, som man har fået ud af forsøget.

Results

Prøve C 50,0 mlMagnesiumchlorid 10 mlAmmoniak-opløsning 12 mlPipetteBægerglas MålecylinderSpatelBünchertragtFilterpapirVægtUdkrystallisationsskål


Comments

    There are no comments for this Glog.