Excursió al Riu Besòs

In Glogpedia

by dominguezalba08
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Environmental Studies
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Excursió al Riu Besòs

Nadador d'esquenes

Mapa del Riu Besòs

Anàlisi de l'aigua TENES BESÒSNitrit 0,02mg/l 0,5mg/lNitrat 2mg/l 15mg/lFosfat 0mg/l 0,25mg/l

Trams d'un riu:Curs Alt: -Té pendent i això fa que baixi amb velocitat.-L'aigua erosiona molt.-Porta poca aigua ja que es el naixement del riu.Curs Mitjà:-Té menys pendent que el curs alt.-S'acumula més aigua i té més profunditat.-Dona moltes voltes per les montanyes que aixó s'anomena Meandres. La pendent va decreixent.Curs Baix:-És la desembocadura del riu.-No hi ha pensent.-Porta molt de cabal.

La flora i la faunaHi ha diferents tipus d'essers vius:-Nadador d'esquenes-Sabater-Efimera-Tricopter-Escarbat-Larva-Plataners-Pollancres...La flora es abundant gràcies als minerals dissolts per l'aigua.

Excursió al Riu Besòs

Efimera

Tipus de Roques:- Roques Metamòrfiques - Roques Sedimentàries

Agents ErosiusEls agents Erosius son el vent i l'aigua.MeteoritzacióMecànica i Biològica


Comments

    There are no comments for this Glog.