Eutanazija

In Glogpedia

by mateaz
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies
Grade:
3

Toggle fullscreen Print glog
Eutanazija

EUTANAZIJA

Eutanazija je čin s ciljem uzrokovanja smrti, kako bi se uklonila svaka bol. Sastoji se u nakani volje i u primijenjenim postupcima. Želi se ukloniti bol namjernim prekidanjem života čovjeku, a za to se primjenjuju primjerena sredstva. Eutanazija, koju neki zovu i ubojstvom iz milosrđa, postupak je kojim se svjesno i namjerno usmrćuje neizlječivo bolesna osoba u situaciji kada je kvaliteta njezina života (zbog teških bolova ili potpunog odsustva svijesti) pala (po njezinu sudu ili sudu njezinih skrbnika) ispod ljudske razine.

Postoji više vrsta eutanazije: -dobrovoljna - vrši se na zahtjev pacijenta koji je sposoban donijeti kompetentnu odluku -nedobrovoljna - u slučaju da pacijent nije osoba koja je sposobna donijeti kompetentnu odluku (novorođenče, osobe u komi...), već umjesto njih to učini neka druga osoba (roditelj, supružnik, skrbnik) -pasivna eutanazija - ako se eutanazija izvrši izostavljanjem liječenja (tj. neliječenjem, isključivanjem aparata, prestankom terapije) pa se pacijent pusti umrijeti -aktivna eutanazija - postupak kojim se osoba izravno usmrćuje (smrtonosna injekcija)

Kršćani, Židovi i Muslimani dijele zajedničko mišljenje, da je Bog - Stvoritelj života i Gospodar života i smrti i da eutanazija nije dopuštena, jer je nasilnički čin u suprotnosti s Božjim zakonima i ozbiljno narušava svetost ljudskog života.

Život je dar Božji, pa odbacujući dar (ubojstvom ili samoubojstvom), odbacujemo i darodavca, svjesno se odvajajući od izvora sveg života. Takav odnos kršćana prema eutanaziji dijelom je i posljedica neshvaćanja nekih kršćana da je patnja sastavni dio života. Oni ne žele trpjeti, ne žele prihvatiti patnju, a ipak je ne mogu izbjeći. Kršćani koji prihvaćaju patnju kao dio života, i koji prikažu svoju patnju Kristu, iako pate, uživaju duboki mir jer se uzdaju u milost Božju i vječni spas. Patnja je u životu ljudskom neizbježna, pa se na nju možemo ili ljutiti i proklinjati sve oko sebe, i time je još samo pojačati, ili tu patnju prihvatiti kao križ Kristov i time duši donijeti trajni mir nadajući se vječnom životu po Isusu Kristu.

Matea Živalj i Đurđica Mijanović, 3.e


Comments

    There are no comments for this Glog.