Europa i krig

In Glogpedia

by HESTEPIGE
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Europa i krig

PropagandaHar til formål at påvirke folk til en bestem holdning:Før: Trykte medierEfter: Sociale medier,Tv og Radio= PR og Spindokter Propagandister:repræsenter tit en politisk holdning

Europa i krig

Vores definition på Europa i krig- Kæmpe for menneskelig frihed - Ekstremister der udøver voldelige handlinger via religion eller politiske holdninger, Paris - Utøya, Oslo - Jyllandsposten- Konflikter/uenighed mellem to lande / organisationer/stater/grupperinger- Fjernt og uvirkeligt men alligevel tæt på - Danske soldater i krig

Definitioner på krig''Kontinuerlig voldsanvendelse af en vis intensitet og varighed der udøves af to parter der er militært organiserede'' Den danske folketsekspert Anders Henriksen i ph.d -afhandling

Sara, Emma SLine ' Nathacia

Fattigdom Fattigdom kan fører til krigHøj arbejdsløshed blandt ungeHvis skyld er det?''Dem ' os''

TerrorNationalistisk - ønsker egen statReligiøs - ytringsfrihedPolitisk - ændring i landetAnti-amerikansk - opgør mod USAEnkelt sager - skoleskyderi

IRA - ETA - RAF


Comments

    There are no comments for this Glog.