etika

by etika1
Last updated 10 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
etika

Etika

Etika - mokslas, kuriuo dažniausiai apibūdinama moralės teorija. Filosofijoje etiškas elgesys yra tas, kuris laikomas "geru" arba "teisingu".

Pagrindinės etikos problemos:gėrio ir blogio kriterijai,laimė,gyvenimo prasmės ir žmogaus paskirties problema.

Laimė - gyvenimo pilnatvės subjektyvus jausmas, kuris kyla tenkinant dvasinius pažinimo, bendravimo, estetinius ir fiziologinius poreikius. Laimė susijusi su gyvenimo tikslo ir prasmės klausimais.

Gyvenimo prasmėPasak Vydūno, "kiekvienas turi taip gyventi, kad visas jo buvimas būtų nuolatinė malda dvasioje ir teisybėje. O ką žmogus ir darytų, vis jis turėtų veikti pasišventęs ir pasišventinęs savo darbui. (...) Taip jis išliks. Išliks, kadangi augs ir visa tauta, ir žmonija. Teesie" (p. 188).

Sokratas

Platonas

Ė. Fromas

Filosofai


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.