Estudiem la Geosfera

In Glogpedia

by RemeiGomez
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies
Grade:
5

Toggle fullscreen Print glog
Estudiem la Geosfera

Llibre de text amb la informació i les instruccionsBola de porexpan tallada en dues meitatsRetoladorsPaper

A partir de la teoria que havíem estat estudiant, les instruccions que tenien en el llibre de text sobre l'activitat i els materials que necessitaven i havien de demanar, crear una representació el més acurada possible de la geosfera de la Terra.

Quin eral'objectiu?

Què ens explica?El vídeo ens explica quines capes de la terra hi ha, el contingut de cada una i la seva situació respecte a les altres.

Què va passar i per què?La majoria dels models com podeu comprobar a les fotografies van ser iguals, ja que va primar la informació visual per sobre de la consigna verbal. S'havia demanat que les geosferes fossin el més acurades possibles però els infants van optar per copiar el model simplificat que hi havia al llibre.

ESTUDIEM LA GEOSFERA

Els materials

Valoraciódels resultats

La teoria


Comments

    There are no comments for this Glog.