éssers vius

by nestea23
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Animals
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
éssers vius

El cos dels éssers vius és format per cèl·lules. Segons el nombre de cèl·lules, classifiquem els éssers vius en unicel·lulars, una cèl·lula, o pluriel·lulars, moltes cèl·lules. També podem classificar els éssers vius en cinc grans regnes.

La vida a la Terra es desemvolupa a la biosfera, on els éssers vius duen a terme les seves funcions vitals: la nutrició, la relació i la reproducció. Els éssers vius es relacionen entre ells i amb l' entorn i formen ecosistemes.

Els animals vertebrats tenen un esquelet intern format per ossos, amb columna vertebral. Els vertebrats són els més complexos de tots els animals i els classifiquem en: mamífers, ocells o aus, rèptils, amfibis i peixos.

Els éssers vius ens adaptem al medi on vivim. Determinades carecterístiques i actituds fan que sigui més fàcil sobreviure en un ecosistema concret.

Els animals invertebrats no tenen esquelet intern. Els principals grups d' invertebrats són els mol·luscs, els anèl·lids, els equinoderms, els celenterats, els porífers, i els artròpodes. Dins els artròpodes tenim els insectes, els aràcnids, els crustàcis i els miriàpodes.

Els éssers vius i la seva relació amb el medi

ELS CINC GRANS REGNES

MAMÍFERS

OCELLS O AUS

PEIXOS

RÈPTILS

AMFIBIS

ELS ANIMALS VERTEBRATS

Les principals adaptacions al medi de les persones estan condicionades per la temperatura, el desplaçament, la manca d' aigua, i la manca de llum.

Les plantes s' han d' adaptar- se principalment al' escassetat d' aigua i a la manca de llum.

Els éssers vius en l' ecosistema on vivim en relacionem amb altres éssers vius. En les principals relaions dels éssers vius hi han les relacions de defensa i les associacions.

LA DEFENSAEls animals es defensen amb aquestes tècniques: amagar-se, camuflar-se, fugir, mimetitzar-se, segregar i intimidar.Les plantes es defensen amb: espines, pèls urticants o amb substàncies amb sabor o olor molestos.Els fongs es defensen amb substàncies verinoses, que poden resultar mortals.

LES ASSOCIACIONSEntre els individus de la mateixa espècie les associacions que sobint s' estableixen són la família, els grup o la comunitat o societat.Entre individus de espècies diferents es oden establir associacions com la simbiosi, el paracitisme i el comensalisme.

Els pugons són un paracitisme de les plantes.

Fong verinós

INVERTEBRATS

Vegetals o plantes

Fongs

Protoctists

Animals

Moneres


Comments

    There are no comments for this Glog.