Espècies al lòctones

In Glogpedia

by Rullan97
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
Espècies al lòctones

ESPECIES AL·LOCTONES

Definició: Espècies foranes o exòtiques que han estat introduïdes fora del seu origen natural i que per diverses raons han sigut transportades a un altre àrea per les activitats humanes.

TIPUS D'INTRODUCCIÓDE LES ESPÈCIES

FONGS I VEGETALS

IMPACTES QUE PROVOQUEN

ANIMALS

MANEIG D'ESPÈCIES

Projectes d'investigació

- FONGS: Quitridis- VEGETALS: Bàlsam, Canya, Figuera de moro, Vinagrella, Alga assasina, Lantana, Tabac de jardí i Ailant.

INTENCIONADA:Són les espècies que han estat transportades e introduïdes amb coneixement, a altres regions on poden arribar a establir-seExemples: Cabra, Moix, Carpa, Cranc Americà, etc.

ACCIDENTAL:Es produeixen de manera inconscient per part del portador.Exemples: Rata negra, Vinagrella, etc.

1- PREVENCIÓ2-ERRADICACIÓ3- CONTROL 3.1- Químic 3.2- Físic 3.3- Biològic

- ANIMALS: Processionària del pi, Formiga argentina, Coatí, Moix, Rata negra, Carpa, Cabra, Tortuga de Florida, Serp d'aigua, Minà comú i Gambusia

1- ECONÒMICSDanys en la producció de les collites, al paisatge i conseqüent disminució del turisme, etc.2- AMBIENTALSAltera relacions ecològiques i d'alimentació, pèrduda de biodiversitat, etc.3- EN LA SALUTRisc de malalties exòtiques, riscos per a la salut humana per al·lèrgies, etc.

Julio Serrano Rullan2A


Comments

    There are no comments for this Glog.