ERIK SLUGA GLOG

by eriksluga
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
ERIK SLUGA GLOG

VODIK

ŠTA JE VODIK??

?

?

What I think will happen?

Spajanjem vodika i kisika dobit ćemo vodu, taj proces nazivamo sinteza, u obrnutom procesu, vodu možemo djelovanjem električne struje rastaviti na vodik i kisik. Taj proces nazivamo elektroliza

Od svih plinova, vodik ima najmanju gustoću. Vodik se koristi npr. za proizvodnju margarina iz biljnog ulja, kao i gorivo za lansiranje svemirskih raketa.U smjesi s kisikom vodik reagira – eksplodira, uz prasak.

Vodik je pri sobnoj temperaturi plin bez boje i mirisa, manje gustoće od zraka, gori, ali ne podržava gorenje. Označava se velikim slovom H.BROJ ATOMA U MOLEKULI VODIKA JE 2H


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.