#ErasmusDays2020wSP2

by 5f7de543e8b565f7de5440e3bb
Last updated 3 months ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
#ErasmusDays2020wSP2

Era­smus+ to pro­gram Unii Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie edu­ka­cji. W ramach tej akcji wspierana jest mobilność osób uczących się i nauczycieli. Dzięki temu możliwe jest podjęcie nauki, zdobywanie doświadczenia zawodowego w państwa człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej. Do końca 2022 roku aż siedmioro nauczycieli z naszej szkoły skorzysta z programu mobilności kadry edukacji szkolnej, w takich krajach jak: Malta, Chorwacja, Islandia czy Hiszpania.

W dniach 15-17 października 2020 r. odbyła się 4 edycja ogólnoświatowej akcja #ErasmusDays - inicjatywa mająca na celu upowszechnienie idei programu Erasmus+.

kliknij :)

Goście z Hiszpanii w naszej szkole w 2018 r.

Nasza szkoła przyłączyła się do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Uczniowie klas starszych poszerzyli swoje wiadomości, wyszukując informacje o krajach europejskich i wykonując flagi państw, które chcieliby w przyszłości odwiedzić. Młodsi uczniowie odbyli wirtualną wycieczkę do Francji, wykorzystując nowoczesne narzędzie TIK - ozoboty.

.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.