Era Mesozoica Triásica

In Glogpedia

by aauladell
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Prehistory

Toggle fullscreen Print glog
Era Mesozoica Triásica

El clima del Triàsic va ser càlid i sec i en les regions polars eren humides i temperades. El clima càlid i sec va fer que es formessin els deserts i no hi haguessin glaciacions.

Els rèptils van dominar la superfície terrestre en aquest període. No obstant això, la majoria van desaparèixer sobtadament i van sortir els mamífers veritables, els dinosaures

Dinosaures: Van aparèixer a finals del Triàsic. Entre ells destacaven elsherreorosaures, els prosaurópodos, Procompsognathus i Plateosaurus.Van sorgir les primeres aus

Les condicions eren molt similars al Pérmic. Entre la vegetació arbòria hi havia algunes coníferes i ginkgos. Les falgueres i les cicadàceas predominaven a les zones humides.

ERA MESOZOICA TRIÀSICA De: Lídia Martín Anna Auladell

En el mar es trobaven especies com els ammonits i els Teleostei. Hi dominen els Ictiosaures i els Notosaures.

Durant el període triàsic, el súper-continent Pangea es va començar a desmembrar.

La quantitat de CO2 que hi havia a l'atmosfera era molt més gran de la que hi ha ara. Aquesta era semblant a la que coneixem actualment.

Entre els invertebrats, els insectes estaven representats per la primera espècie a experimentar una metamorfosi completa, travessant les fases de larva, pupa i adult.


Comments

    There are no comments for this Glog.