Next-Gen

energiasolar

by martonna12
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
energiasolar

L'energia Solar

Quina és la màquinaria necessària que és fa servir?

L'ENERGiA SOLAREn aquest póster dígital podeu trobar informació sobre l'energia solar, aquella que aconseguim gràcies a la llum del sol.Hi ha 3 apartats:-Què és l'energia solar?-Màquinaria Necessària per transformar l'energia solar en energía elèctrica.-Localització de camps on hi ha plaques solars.A cada apartat hi ha un link què us portarà a un document.Fet Per: Marta Ruiz

Què és l'energia Solar?

Localització de plaques solars.

Perills de les Plaques Solars

Link Video Energia Solar

Webgrafia


Comments

    There are no comments for this Glog.