Energia solar

In Glogpedia

by s4u8f64op
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Energia solar

Energia solar tèrmica: aprofitament de l'energia del Sol per generar calor mitjançant l'ús de col • lectors o panells solars tèrmics. Aquesta energia solar s'encarrega d'escalfar l'aigua o un altre tipus de líquids.

TIPUS D'ENERGIA SOLAR

ENERGIA SOLAR

1. Vaixell solar: te 600 metres quadrats de plaques fotovoltaiques, que s'està preparant per convertir-se en la primera embarcació moguda per energia solar en donar la volta al món2. Helios: avió (de la NASA) desenvolupat com a part d'una sèrie evolutiva dels vehicles aeris no tripulats solars3. Coche solar: coche que funciona amb energia solar fotovoltaica (es un prototip creat per Honda).4. Casa amb plaques solars: ultimament les cases conten amb plaques solars per aprofitar l'energia del sol com a font de energia.

L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable, ja que l'energia rebuda del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la.Es pot diferenciar en l'energia solar fotovoltaica i l'energia solar tèrmica. L'energia solar tèrmica es pot aprofitar convertint-la en electricitat o utilitzant-la sense transformació prèvia. L'energia fotovoltaica ha suposat un gran negoci per a molts inversors i avui en dia, algunes cases ja s'han dotat de plaques per no dependre de la xarxa elèctrica. L'avantatge de l'energia solar fotovoltaica és que no necessita una gran instal•lació per una bona eficiència en la producció d'electricitat.

Energia solar fotovoltaica: és la transformació directa de la radiació solar en electricitat. Aquesta transformació es produeix en uns dispositius anomenats panells fotovoltaics.

PROJECTES DE FUTUR


Comments

    There are no comments for this Glog.