Energía Procedent Del Vent

by pelochos
Last updated 8 years ago

Discipline:
Vocational & Technology
Subject:
Automotive

Toggle fullscreen Print glog
Energía Procedent Del Vent

Aerogeneradors

Energia procedent del vent

Parcs Eòlics

1.El vent fa girar les pales, convertint l'energia cinètica del vent en energia mecànica que es transmet al rotor.2. Aquesta energia es transmet mitjançant un eix de baixa velocitat a la caixa del multiplicador, d'on surt a una velocitat 50 vegades més gran.3. És llavors quan es pot transmetre a l'eix del generador elèctric per produir energia elèctrica.

Avantatges i inconvenients

1. És renovable2.No contamina3. Autòctona i universal4. Les intal·lacions no deixen petjada.5. Modifica paisatge 6. So constat7. Xoc de les aus contra les hèlix.8. Zona arqueològica intersant.

El vent fa girar l'hèlix i a través d'un sistema d'engranatges fa girar el rotor d'un generador que produeix el corrent elèctric.


Comments

    There are no comments for this Glog.