Energia procedent del vent

In Glogpedia

by roseryolanda
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Energia procedent del vent

VentatgesÉs renovable.És una energia neta, que no genera residus.És molt fàcil d'obtenir.Una sola persona pot controlar el parc eòlic.InconvenientsL'espai que requereix la seva instal•lació.La mort d'aus, encara que estudis recents indiquen que aquestes s'habituen aviat als rotors eòlics.El mantenime

Energia procedent del vent

Un pac eòlic com veurem a un altre apartat més detalladament és una agrupació d'aerogeneradors

Quan el vent mou les pales de l’aerogenerador, es produeix un moviment de rotació en l’eix del rotor. Un sistema de transmissió multiplica les voltes de l’eix i transfereix el moviment de gir a l’eix de l’alternador, que genera energia elèctrica.

Aerogeneradors

Parcs eòlics


Comments

    There are no comments for this Glog.