Energia procedent de sol

In Glogpedia

by pelochos
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Energia procedent de sol

central solar fotovoltaica

Energia procedent del sol

central tèrmica solar

L'efecte fotovoltaic és un fenomen físic que consisteix en la conversió de l'energia lluminosa en energia elèctrica.

1. Un camp de miralls reflexen la llum del sol i la concentren en una caldera situada en una torre.2. En la caldera, la radiació solar és absorbida per un fluïd tèrmic i conduit a un generador de vapor, finalment es converteix l'aigua es converteix en vapor.3. El vapor, va cap a la turbina i aquesta transforma la seva energia en mecànica, en l'alternador es transormarà en elèctrica.

1. No contamina2.És inesgotable3.No requereix ocupar espais adiconals.4. L'únic cost,és el de l'instal·lació.5.es té que instal·lar a un lloc, on la radiació solar sigui diaria.6.Inicialment, requereix una forta inversió.7. Menys rendiment8. perill per les altes temperatures.

Avantatges i inconvenients


Comments

    There are no comments for this Glog.