En Blandning Av Olika Religioner

by sofia102012
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
En Blandning Av Olika Religioner

Helig byggnad

Andra gudar

Brahmantexterna

Rigveda innehåller verser och offerformler

Helig skrift

De fyra Vedaskrifterna är Hinduismens mest heliga skrift och är även den äldsta. Den är uppdelad i fyra skrifter: Upanishaderna, Rigveda, Brahmantexterna och Mahabarata. Alla fyra böcker innehåller olika saker.

Upanishaderna

Upanishaderna handlar om hur en hindu ska leva för att uppnå Nirvana. Det består av samtal mellan en guru och elever. I skriften står det även om Brahman, Atman, läran om karma och själavandring.

Rigveda

I Brahmantexterna handlar det mycket om offrandes betydelse.

Mahabarata

Mahabarata innehåller Bhavadgita som är religionens äldsta skrift.

Tempel är Hinduismens "heliga byggnad". Det finns många olika slags tempel och de behöver inte se ut på ett visst sätt. Varje Gud har sitt eget tempel. Det finns oftast en staty eller en avbildning av guden någonstans i templet där man ber. Man kan också ha ett heligt rum hemma och sitta och be till sin Gud. Det finns inte direkt några bestämda tider när man ska be, men man ska helst be dagligen.

Ceremonier och ritualer

Puja- Puja är en ceremoni som utförs i ett hinduiskt tempel. Man har med sig offergåvor, oftast frukt, blommor och godis som man ger till prästen. Prästen bär fram offergåvorna och får dem välsignade av templets gud. När detta utförs ska man gå medsols runt i templet.

Ardhanarishvara DurgaKali

En blandning av olika religioner

Hinduismen har en inflik av många olika religioner som t.ex. Grekisk mytologi, Kristendom, Islam, Persisk religion och många andra. Anledningen varför det blev så var för att Arierna, krigarfolket hade många instick från många religioner och när religionen uppstod vid floden Indus har kunskaperna från alla dessa religioner blivit till Hinduismen. Ur Hinduismen har också Jainism och Buddismen uppstått

Karma

Karma är mycket viktigt inom Hinduismen. Genom att följa alla kramas regler samlar man karma som sedan avgör hur man ska återfödas i sitt nästa liv (hierarki). Det är dessa fem regler man ska följa:-Skada inte något levande-Stjäl inte-Ljug inte-Var inte avundsjuk-Var vänlig och tålmodig

Reinkarnation:Gud och världsalltet är ett och samma för en Hindu. Atman kan liknas som vår själ och det är något som är gudomligt inom oss. Tron på själavandring är en central tanke inom Hinduismen. Allt uppfattas som ett evigt kretslopp av födelse, död och återuppståndelse. Det är bara Atmans skal som vandarar till en annan ny kropp. Det andra lämnas kvar i jorden. Atman har därför vandrat hela tiden från nya kroppar till andra och den kan även återfödas till ett djur.

Kastsystemet:Högst upp i kastsystemet kommer präster (vit). Sedan kommer Jordägare/soldater/ämbetsmän (röd). Sedan hantverkare/handelsmän (gulgrön) och sist bönder (svart). Det är förbjudet att använda kastsystemet i den moderna världen eftersom alla människor är lika vörda.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.