Emili Vilanova

In Glogpedia

by Janabt2000
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
Emili Vilanova

15 d'octubre del 1840 al 16 d'agost del 1905

Emili Vilanova

El seu gènere principal era el costumisme, tipus de novel·la romàntica de la època.Aquest tipus de novel·la té la intenció de conservar els aspectes tradicionals de la vida del poble.Amb 19 anys va començar treballant al negoci del seu pare, mestre de dansa i constructor d'envelats.

Lo sol, que no havia estat peresós com ella, es filtrava a través dels llistons de lespersianes, i avançant poc a poquet com si temés moure remor amb sa tènue petjada,dibuixà sa claror sobre el llit, marcant-hi una escala de llum i ombres tenebroses.Pura sentí en lo front un bes suavíssim, i despertant-se, es tapà la cara avergonyida; lescortines del seu llit caigueren, i el sol, guaitant per entremig de les malles del brodat, lienviava més besos que, al rebre’ls ella sobre el rostre i els seus cabells se convertien enuna blonda de flors sense matisos i d’aucells de contorn negre amb plomall daurat.

Fragment de Pura

Colometa la gitanaEscenes barceloninesEls sainets

OBRES

Quines són les tres obres més importants de Emili Vilanova?-Colometa la gitana, Escenes barcelonines, Els sainets.Quin era el gènere principal de Emili Vilanova?-Costumisme, tipus de novel·la romàntica.Quina intenció tenia el gènere literari costumisme?-Aquest tipus de novel·la tenia la intenció de conservar els aspectes tradicionals de la vida del poble.

Preguntes prova de sortida

GUILLEM CARDONAORIOL CLOSAJANA BORJA


Comments

    There are no comments for this Glog.