Next-Gen

Els trastorns alimentaris

by fpboigues
Last updated 3 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
Els trastorns alimentaris

Els tratorns alimentaris a la societat

Obesitat: Alguns dibuixos com els simpson fomenten la obesitat i l'alimentàcio poc saludableAlgunes empreses mostren el su menjar cóm si fóra fresc i saludable i en rrelitat no ho és.

Anorèxia. A la televisió podem veure a models amb el cos molt primTambé les nines mostren un cos de dona molt prim i com si fóra l'unic que importa

Vigorèxia:Alguns herois, es mostren amb un cos fort i musculat.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.