Els sons de...La granja

In Glogpedia

by lauracs28
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports

Toggle fullscreen Print glog
Els sons de...La granja

LA GRANJA

Berta Vilalta

Conte on hauràs d'endevinar l’animal de la granja que s’amaga sota la pestanya, a través de rodolins que donen una pista i una onomatopeia del so que et convida a encertar. Fes atenció! Reconeixes els seus sons?

Descobrim els contes! Aquesta activitat es portarà a terme un dia a la setmana. Aquest moment l’anomenarem Descobrim els contes!La mestra presentarà el conte a través d’una capsa, el qual serà l’objecte transmissor perquè els més petits puguin anticipar l’arribada de l’exploració de contes i lectura. Seguidament, s’iniciarà una interacció entre mestre-infants per descobrir el conte que s’amaga dins la capsa, amb expressions: “Què hi haurà avui a la capsa?” o “Què voleu descobrir que hi ha?”. A continuació, l’educadora farà el descobriment del conte i el mostrarà, tot iniciant la seva lectura. La seva veu haurà d’estar adaptada als rodolins i donar èmfasi als sorolls que fan els animals. A partir d’aquí, es crearà una interacció amb els infants, endevinant i mostrant els animals que s’amaguen sota les pestanyes i ells seran els encarregats d’imitar el so que representa la onomatopeia. Finalment, es deixarà el conte a l’abast d’ells per a que l’explorin lliurement i puguin manipular-lo sense la intervenció de l’adult. Aquesta activitat permet als més petits familiaritzar-se amb el coneixement dels animals de la granja i sobretot, a descobrir el gran ús dels contes, on tindran el plaer de tenir els primers contactes amb el món literari, en aquest cas, dels rodolins i la poesia.

Laura Cerezo SaludesGrup 62Didàctica de la literatura en educació infantil

Para les orelles i obre les finestres!

ASPECTES REMARCABLES

Referència:Títol original: La GranjaAutor: Berta Vilalta Casals Il·lustrador: Xavier SalomóColecció: Els sons de...Editorial: CombelPrimera edició: setembre de 2005Impressió a la Xina

Cumpliment dels criteris literaris- Qualitat literària: autors i editorial de referència.- Adequació als lectors: format manipulable, animat i interactiu.- Funció correcta: aporta experiències literàries.

Llibre com a objecte literariFamiliarització i descobriment del llibre com a objecte. Apropa als més petits al coneixement de la literatura que contribuiran a la participació d’aquesta en un futur.

Relació text-imatgeÉs clau en aquest conte, ja que es necessiten l’un a l’altre per poder endevinar l'animal amagat a través del rodolí i les imatges s’entenen per si soles. Aquest tipus d'estructura identificativa permet als nens poder anticipar que després de passar una pàgina, apareixerà una altra rima i un nou animal amagat.


Comments

    There are no comments for this Glog.