[2014] falgueres: Els Pteridófits

In Glogpedia

by vuceira83
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Botany

Toggle fullscreen Print glog
[2014] falgueres: Els Pteridófits

Els pteridòfits és un grup molt compacte i tenen un aspeste molt diferent. Els pteridòfits són vegetals de característiques intermedies, amb una organització més complexa que les molses i les algues, són més simplificades que qualsevol planta superior.En el món es coneixen unes 12.000 espècies de pteridòfits, d'aquestes una setantena creixen en els països Catalans.Els pteridòfits acostumen a viure en llocs ombrívols.Els pteridòfits són plantes fotosintètiques, és a dir, són verdes i aprofiten la llum del Sol com a font d'energia..

ELS PTERIDòFITS

Què són

Estructura dels de les falgueres

Com es reprodueixen

La part vegetal no fèrtil d'una falguera adulta és l'arrel, la tija i les fulles. Les arrels són molt senzilles, múltiples i del mateix gruixLa tija és soterrada, no surt a l'exterior.Les fulles de la falguera es diuen frondes.

Es reprodueixen per espores igual que les altres plantes inferiors. Les espores es formen sempre en els esporangis. La planta que porta les espores es diu esporòfit. El cicle vital d'un pteridòfit té dues parts, una és com un esporòfit i quan allibera les espores, germinen i surt una petita planta. En aqueta planta, el gametòfit, és on té lloc la reproducció sexual.


Comments

    There are no comments for this Glog.