Els patins el línia

In Glogpedia

by jesusbs
Last updated 6 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Games & Activities
Grade:
4

Toggle fullscreen Print glog
Els patins el línia

Tipus de patins

Parts dels patins

Proteccions necessàries

Els patins en línia

El patinatge té els seus inicis en el gel, quan en la Edat Mitja els escandinaus es nuaven trossos d’os baix les sabates per a poder relliscar per les superfícies gelades. Però els primers patins en línia es van construir al 1823 per Robert J. Tyers a Londres, que va col·locar 5 rodes en fila a la sola d’una sabata.

Al 1863, a Nova York, J.L. Plinton va inventar el patí tradicional o patí en paral·lel (2 rodes davant i 2 rodes darrere). Aquest tipus de patins es van imposar durant molts anys fins que al 1980, els germans Olson d’EE.UU., van tornar a agafar la idea de Robert J. Tyers dels patins amb les rodes en línia.

Scott i Brennon Olson eren jugadors d’hoquei gel, i per a poder practicar el seu esport preferit, quan s’acabava la temporada, van agafar un patí de gel i li van col·locar en el seu eix 4 rodes. La idea era molt fàcil, canviar la fulla d’un patí de gel per les rodes. Açò va fer que els germans Olson fundaren la primera marca de patins en línia de la història: ROLLERBLADE.

Els patins en línia


Comments

    There are no comments for this Glog.