Els nobles

In Glogpedia

by janadrianvanderhoeven56177f824539a
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Els nobles

Els nobles eren persones riques per heredencia que menjen bé, tenen terrenys i una vida calmada

En el lloc més alt, es situava el rei, era la màxima autoritat. Per davall havien tres estaments:-Els nobles, encarregats de fer la guerra.-Els monjos, dedicats a l'oració, a la lectura i a l'escriptura i a la còpia de llibres.-Els llauradors treballaven la terra.

Els nobles vivien en els castells; alguns eren propietaris de terres i castells, conseguia terres a partir de guerres, com vivien en castells menjaven el mateix que el rei : ous, porc senglar, pollastre, etc... Anaven vestits amb roba de qualitat i ells sempre anaven ben nets.

Els Nobles

Les dones duien vestits llargs amb escot i corones sobre el cap. Els homes duien jaquetes o brusons llargs, lligats amb un cinturó. De vegades duien una capa i una diadema o cinta al cap.

Definició

Colocació

Funció

Vestimenta


Comments

    There are no comments for this Glog.