ELS MINERALS

In Glogpedia

by arma123
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
ELS MINERALS

Els minerals són sòlids formats per la combinació química dels elements que hi ha a l'escorça terrestre. Les roques estan constituïdes per minerals.

Your headline here

Quart (mineral magmàtic)

Científicament els minerals es classifiquen segons la seva composició química, però aquesta classificació precisa tenir una sèrie de coneixements de química que només es tracten en els cursos superiors a aquest. Els minerals no metàl·lics Són els que no serveixen per obtenir metalls. Exemples el granit, el pòrfir, el basalt, les argiles...Els minerals metàl·lics. Són els que serveixen per obtenir els metalls. Per exempleMinerals del ferro, del coure, del plom, del cinc...

ELS MINERALS

A la Terra hi ha molts tipus de minerals, se’n coneixen uns 4000 de diferents.Algunes propietats dels minerals són:- Cristal·lització: Alguns minerals formen cristalls, això vol dir que tenen formes geomètriques.- Esclat: És l’aspecte que tenen, pot ser metàl·lic, vitri (de vidre), sedós, mat, perlat, etc.- Duresa: Alguns són molt durs, com el diamant, i d’altres són tous.- Color: Solen tenir un color característic. Poden tenir més d’un color.

Segons la forma en què es van formar els minerals, els podem classificar en:- Minerals magmàtics:Són els que es va cristal·litzar directament a partir del magma. Són cristalls. Els quars, el feldespat i la mica en són exemples.-Minerals sedimentaris:Es van formar durant els processos de sedimentació en aigües dolces o salades. El guix i la sal en són exemples.


Comments

    There are no comments for this Glog.