Els ecosystemes

In Glogpedia

by bogatell
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
Els ecosystemes

Un ecosistema és un sistema natural viu, que està format per éssers vius i el seu medi físic (terra, aigua, llum, temperatura...).

L'espècie d'un ecosistema és un conjunt d'individusque poden reproduïr-se entre si. Tots els éssers vius s'agrupen en espècies.

La nutrició en els ecosistemes:Productors: Fabriquen el propi aliment (plantes i algues).Consumidors: S'alimenten d' altres éssers vius ( primaris, secundaris, terciaris).Descomponedors: descomposen restes dels éssers vius (bacteris i fongs).

La població són tots els membres de la mateixa espècie que habiten en un ecosistema.

La comunitat està formada pel conjunt de poblacions d'un ecosistema

ELS

ECOSISTEMES

Les cadenes alimentàries representen les relacions d'alimentació entre les espècies d'un ecosistema.Les xarxes alimentàries combinen vàries cadenes alimentàries.

BernatCarmenCarolinaJordi


Comments

    There are no comments for this Glog.