Elektrownia geotermalna

In Glogpedia

by Aleksandraa123
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Technology

Toggle fullscreen Print glog
Elektrownia geotermalna

Odwiert geotermalny w okolicach Reykjavíku

Elektrownia geotermalna to inaczej geoelektrownia. Wytwarza prąd elektryczny z energii geotermalnej (ciepło wnętrza Ziemi).

Elektrownia Geotermalna

Energię geotermalną wykorzystuje się w 64 krajach, a łączna moc działających elektrowni geotermalnych wynosi 11,4 GW.

1. Pompowanie wody z podziemia do zbiornika pod wysokim ciśnieniem.2. Zamiana wody w parę.3. Para obraca łopatkami turbiny, która jest połączona z generatorem, wytwarzającym energię elektryczną.4. Schładzanie pary wodnej i zamiana w stan ciekły.5. Pompowanie z powrotem do ziemi wody, aby rozpocząć proces ponownie.

Najistotniejszym źródłem energii jest na Islandii i Filipinach. W Polsce instalacje geotermalne działają m.in. na obszarze Podhala.


Comments

    There are no comments for this Glog.