Elektromagneticke zareni

In Glogpedia

by marekvo
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Elektromagneticke zareni

Evropská organizace pro jaderný výzkum je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě

CERN

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

1. JAMES CLERK MAXWELL2. HEINRICH RUDOLF HERTZ

Rentgenové záření

Infračervené záření

Ultrafialové záření

Gama záření

Světlo

Mikrovlny - GPS


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.