Električni otpor

by paluh
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Električni otpor

ELEKTRIČNIOTPOR

U strujnom krugu napon električnog izvora tjera električnu struju kroz vodiče.

Ako uz isti napon izvora u strujni krug spojimo različite vodiče, jakost struje kroz njih neće biti jednaka.

Svojstvo vodiča o kojem ovisi jakost struje koja njime prolazi, naziva se električni otpor (R).

U strujnom krugu povezao otpor,struju i napon. Pokusima je utvrdio da različiti materijali imaju različite električne otpore.

Georg Simon Ohm

Mjerna jedinica električnog otpora: om.

Početkom 20. stoljeća otkriveno je da neki materijali na temperaturama blizu 0 K (-273° C) provode električnu struju bez otpora. Takvi se materijali nazivaju SUPRAVODIČI.

Supravodiči djeluju odbojnom silom na magnet pa on lebdi iznad njih. Ta pojava se naziva MAGNETNA LEVITACIJA.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.