Elektrická energie

In Glogpedia

by NikZub
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment
Grade:
5,6,7

Toggle fullscreen Print glog
Elektrická energie

ELEKTRICKÁ ENERGIE

-v domácnostech ( kuchyň:mixér,lednice..)- v továrnách-veřejné osvětlení-doprava, obchod

TepelnéJadernéVodníVětrnéSolárníPřílivovéGeotermální

-vyrábí se v různých typech elektráren přeměnou různých zdrojů energie - elektrický generátor

Lidé užívají nové typy spotřebičů: -úsporné žárovky,LED,-elektrické sálavé panely-solární lampy....

VYUŽITÍ EL. ENERGIE

KDE SE VYRÁBÍ ?

ŠETŘENÍ EL. ENERGIE

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TYPY ELEKTRÁREN

Elektrárny jsou pro životní prostředí nebezpečné - splodiny ze spalování uhlí škodí rostlinám i živočichům

Lidé dříve svítili svíčkami.Poté svítily petrolejovými lampami.Poté už lidé svítili pouze elektřinou.

ČÍM SE SVÍTILO DŘÍVE


Comments

    There are no comments for this Glog.