El tabac

In Glogpedia

by losreyesdelaselva
Last updated 5 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health

Toggle fullscreen Print glog
El tabac

El consum de tabac provoca més comunament a les malalties que afecten el cor i als pulmons, el consum de tabac és un factor de risc per a la cardiopatia isquèmica, l'accident vascular cerebral, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), l'emfisema pulmonar, i càncer (especialment de pulmó, laringe, boca, pàncrees i de bufeta). Fumar cigarrets augmenta el risc de la malaltia de Crohn, així com la gravetat de l'evolució de la malaltia

Your text here

PULMONS

SI ÉS POT!!!

My Video

EL TABAC

la composició del tabac:el tabac está compost per una serie de substacncies perilloses per el nostre cos com; la nicotina,naftalina.l'alquitra,el metanol...


Comments

    There are no comments for this Glog.