El Surrealisme

by elsismes
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature
Grade:
1,8

Toggle fullscreen Print glog
El Surrealisme

EL SURREALISME

Orígens

Característiques

El surrealisme es caracteritza per la interpretació de la realitat des de l’inconscient, el somni i la irracionalitat, s’ajunten imatges reals o irreals que no tenen cap relació tant en el temps com l’espai.Desorientació: Els objectes i formes no tenen el seu sentit tradicional, cosa que desconcerta l’observador.Discordança: Es creen imatges equivoques, de tal manera que es poden interpretar de diverses maneres.Aquest moviment dóna importància a tot el que sigui absurd i misteriós, sense sentit.

El manifest del surrealisme va citar els precursors del moviment al seu “Manifest del Surrealisme”. Aquell mateix any es va fundar la revista francesa “La Révolution Surréaliste”. La producció surrealista es va caracteritzar per la seva llibertat sense límits i la exaltació dels elements i processos onírics, tot allò relacionat amb els somnis. El 1930, André publica el “Segon Manifest del Surrealisme”, i Le Surréalisme au Service substitueix l’anterior revista surrealista.Els anys trenta, grans personalitats com Dalí i Buñuel es sumen al moviment. La segona Guerra acaba amb aquest moviment i passa a ser part de la historia.

És un moviment artístic i literari que va sorgir a França a principis de segle XX.El moviment comença quan André Breton, l’any 1916, descobreix les teories de dos excèntrics i cultes personatges: Alfred Jarry i Sigmund Freud. Uns anys després, el surrealisme i el dadaisme es troben, i la destrucció dadaista i la construcció surrealista es contrasten. El 1924 André escriu el primer “Manifest Surrealista”.

Literatura surrealista


Comments

    There are no comments for this Glog.