El secret de l'alquimista manuel vazquez

In Glogpedia

by manu24
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
El secret de l'alquimista manuel vazquez

Armes de l'edat mitjana

Proteccions de l'edat mitjana

El llibre tracta d'un jove anomenat Jorge que decideix fer-se escuder d'un caballer. La seua misió serà portar un medalló desde Valènciafins a Nàpols.

El secret de l'alquimista

Visca els escuders!

La història està ambientada en l'edat mitjana ja que és por deduir per tots els personatges que hi apareixen.


Comments

    There are no comments for this Glog.