El Piano

by anaerill
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
El Piano

-Un dels sobrenoms del piano és "El rei dels instruments '' .-Els pianos han estat instruments representatius d'èpoques com el romanticisme musical.

- Va ser fabricat per Bartolome Cristofori. - El primer piano creat va ser la cítara.-El piano volia millorar el funcionament del clavicordi.

EL PIANO

El primer piano va ser fabricat entre 1695 i 1700

El seu primer nom va ser PIANO FORTE a causa dels seus matisos (piano = Suau; forte = fort, en italià).

CURIOSITATS

Bartolome Cristofori va construir tres pianos en tota la seva vida, el més antic data de 1720, conservat al Museu Metropolità d'Art de Nova York.

Va ser creat a Itàlia.

La primera cítara.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.