El Moviment

In Glogpedia

by toegipto
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
El Moviment

EL MOVIMENT

EL MOVIMENT:

?

?

Un cos es mou quan la seva posició canvia respecte d'un sistema de referència VELOCITAT:·Velocitat instantània: la que te un mòbil en un moment determinat·Velocitat mitjana: relació entre l'espai recorregut i el tempsVm=x/t

1.Posició: el lloc on es troba l'objecte2.Trajectòria: el camí recorregut per l'objecte3.Desplaçament: distància que separa el punt inical del final4. Velocitat: rapidesa amb la que es desplaça l'objecte5.Acceleració: la variació de la velocitat d'un mòbil

Segons la trajectòria:·Rectilinis: trajectòria recta·Curvilinis: trajectòria corbaSegons la velocitat:·Uniformes: velocitat constant, sense acceleració·Variats: si la velocitat canvia, tenen acceleració

CARACTERÍSTIQUES:

TIPUS DE MOVIMENTS

1

2-3

4

5

Velocitat:V=x/tx=espait=temps

Acceleració:a: v.final-v.inicial temps

FORMULES:


Comments

    There are no comments for this Glog.