El Motor de Gasolina.

In Glogpedia

by Ejecutivo
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Inventors and Inventions
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
El Motor de Gasolina.

El motor de gasolina o de benzina, és un motor térmic de combustió interna. Això vol dir que funciona amb el calor generat al cremar un combustible en aquest cas gasolina, i la combustió es genera dintre del motor.

EL MOTOR DE GASOLINA

Qui el va inventar?Es considera que el va inventar l'enginyer alemany Nikolaus Otto, l'any 1876.

Aquest motor s'utilitza en els turismes (aprox. la meitat són de gasolina), en la major part de motos grans i en alguns ciclomotors.

Aquests motors utilitzen un tipus de gasolina i aquestes son: sense plom 95 i sense plom98.El fabricant del motor diu a l'usuari quin dels dos tipus es més adient. Normalment la sense plom 98 es per als vehicles més potents. Fins fa uns anys s'utilitzava la super. Avui en dia no es ven ja que conté plom, un element molt contaminant.

Avantatges i desventatges del motor de gasolina:Avantatges: És força lleuger i petit. Permet una gran acceleració. És més barat que el motor dièsel. Desventatges: Consumeix més que el motor dièsel i contamina una mica més. La gasolina és més cara que el gasoil. Necessita més manteniment (reparacions, revisions, controls...).

Parts més importants del motor:

Arrenquem el motor!

Tot comença quan el conductor gira la clau del contacte. Aquesta no és res més que un interruptor que permet el pas del corrent fins al motor d'arrancada. El motor d'arrencada farà girar el motor de benzina fins que es posi en marxa.

El motor de gasolina funciona seguint quatre temps:1er temps: Admossió, 2on temps: compressió, 3er temps: explosió i 4rt temps: escapament.

1er temps: admissió/

2on temps: compressió/

3er temps: explosió/

4rt temps: escapament


Comments

    There are no comments for this Glog.