Next-Gen

El Joc

by jessiks
Last updated 3 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Games & Activities

Toggle fullscreen Print glog
El Joc

EL JOC

...Hipòtesis, probabilitats...

Jocsimbòlic

Universal

Lliure i voluntari

Espontani

"Els jocs són la forma més elevada de la investigació" Albert Einstein

Funcions del joc- Funció lúdica- Funció Biològica/Madurativa- Funció d’adaptació: desenvolupament cognitiu i social- Funció afectiva/emocional

Joc

Aprenentatge

Simbolització,Representació

Eina diagnòstica

Fer com si....

Amics imaginaris

Infant actiu

Mestra - Observació de la part intel·ligent del joc- Relació de l'infant amb:- El material-L'espai- El temps-Amb si mateix-Amb els altres

Infant passiu

Paràmetres del joc simbòlic: *Actes quotidians – aspectes més llunyans* *Objectes realistes – objectes imaginaris* *Acte aïllat – escena sencera* *Sense diàleg – amb diàleg de personatges* *Sense emocions ‐ Atribució d’emocions* *Joc en solitari – Joc simbòlic col∙lectiu*

*L'infant ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els quals han d'estar orientats cap a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran per promoure el gaudi d'aquest dret* Principi 7 de la Declaració dels drets dels infants

Assaig- error

Plaer

"El joc és essencial pel desenvolupament físic i mental de l'infant"

Les primeres manifestacions de joc simbòlic apareixen al voltant de l'any


Comments

    There are no comments for this Glog.