El joc

by MarinTF
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
El joc

Preparar terreny de joc

1. Funció lúdica: proporciona plaer 2. Funció biològica-madurativa: Posa en marxa els sentits neurològics,3. Funció d’adaptació: descobreixen l'entorn4. Funció afectiva i/o emocional: expressar els seus desitjos i conflictes

4 Funcions del joc

S'aquireix:

- Habilitats motrius ( manipular,construir ...) - Habilitats socials (comunicar-se...) - Habilitats intel•lectuals (analitzar, descobrir, ...).- habilitats emocionals ( tolerància a la frustració, esforç, esperar, ...).

És una conducta espontània, lliure i voluntària, que mou als petits a interactuar amb les persones i amb els objectes amb curiositat innata i pel simple plaer de fer-ho.

- El temps: no podem donar presses. - Els materials: flexibles i diversos- L'espai: atractiu, ampli i versàtil.

- Actes quotidians - més llunyans.- Objectes realistes- imaginaris.- Acte aïllat - escena sencera.- Sense diàleg amb diàleg.- Sense emocions - amb emocions.- Joc en solitari - col•lectiu (rols).

Què és?

EL JOC

EL JOCSIMBÒLIC

Nivell de joc simbolic

- Material- Espai:-Temps:-Relació amb si mateix- Relació amb els altres

Observar joc simbòlic

Eina diagnostica

Els racons de joc simbòlic són una activitat oberta i creativa. Permet que els alumnes aprenguin la llengua i els seus usos en situacions quotidianes.


Comments

    There are no comments for this Glog.