El Guernica

In Glogpedia

by nereacadorniga23
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Artist Biographies

Toggle fullscreen Print glog
El Guernica

EL GUERNICA

El quadre, representa una escena del bombardeig i de les seves brutalitats. Però en realitat hi ha diverses interpretacions:· La dona que aixeca els braços representa el dolor físic. · La dona que fuig és una al·legoria a la gent que fuig, als perseguits. · La de l’altra extrem que duu el nadó en braços representa el dolor psicològic de perdre els éssers estimats. · La que treu el cap per la finestra i porta la llum representa que és la que dóna la notícia al món. · El soldat que està a terra representa una víctima de la guerra. (També hi ha qui diu que el soldat simbolitza Espanya, que està dividida).· El cavall representa la població civil · El toro la força bruta (també podria ser la resistència del poble)

.

Descripció del quadre: Sobre un paisatge arquitectònic hi ha nou figures: sis humanes i dos animals. A l’extrem dret hi ha una dona que aixeca els braços enlaire, al seu costat una que treu el cap per la finestra i una altra que sembla que està fugint. Després hi ha un cavall, i als seus peus hi ha un soldat caigut. A l’extrem esquerra hi ha un toro i una mare que porta un nadó als seus braços. Composició: Tot i que sembli molt desordenat i caòtic, té una estructura molt clara (té un eix de simetria). Interpretació: Representa el bombardeig de la ciutat basca de Guernica per part de l’aviació alemanya. Va ser el primer bombardeig sobre població civil.

Traç: Molt precís, la línea és visible, hi ha dibuixos geomètrics.

Color: gamma cromàtica molt reduïda entre el gris, negre i blanc.

Tècnica: Oli sobre tela

Estil: Cubisme

Molt expresionisme

Escena de la serie: "El Ministerio del Tiempo" (Capítol 5)

Conclusió: Aquest quadre ens mostra exactament com de cruenta va ser la guerra civil, i com va afectar de manera negativa a tots els habitants de Guernica. Van veure com tot el que tenien era destruit, com perdien la seva casa, com les persones, no només els familiars, sino totes, eren mortes a causa de les bombes...

Nerea Cadórniga González


Comments

    There are no comments for this Glog.