El càncer

In Glogpedia

by JTIMM2001
Last updated 5 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health
Grade:
9

Toggle fullscreen Print glog
El càncer

EL CÀNCER

És el nom que li donem a un conjunt de malalties relacionades.A mesura que les cèl·lules es fan més anormals, les cèl·lules velles o danyades sobreviuen quan haurien de morir, i cèl•lules noves es formen quan no són necessàries. Aquestes cèl•lules poden dividir-se sense interrupció i poden formar masses que es diuen tumors.

Les dades les hem extret del Fons Mundial d'Investigació del Càncer. Els cinc països més afectats són:- Noruega: 318,3/100.000 noruecs pateixen càncer- Bèlgica: 321,1/100.000 belgues pateixen càncer- Austràlia: 323/100.000 australians pateixen càncer- França: 324,6/100.000 francesos pateixen càncer- Dinamarca: 338,1/100.000 danesos pateixen càncer

S'utilitzen molts exàmens per detectar el càncer.Els exàmens de detecció del càncer poden ajudar a trobar el càncer en un estadi primerenc, abans que apareguin els símptomes. Quan es troba d'hora un càncer, pot ser més fàcil tractar-lo o guarir-lo. Quan es presenten els símptomes, el càncer es pot haver format i disseminat. Això pot fer més díficil curar-lo.

Què és el càncer?

Com es detecta?

Països més afectats pel càncer

Càncer de colon

Càncer de pulmó

Càncer de mama

Càncer de rabdomiosarcoma

El càncer de colon, és un tipus de càncer, es desenvolupa degut a que la mucosa del colon, que està en un pòlip existent, evoluciona per diferents causes fins a convertir-se en un túmor maligne.

Càncer de macroglobulinemia de Waldenstörm

La macroglobulinemia de Waldenström és una forma rara i crònica de limfoma que afecta les cèl·lules plasmàtiques de la sang. Apareix principalment en persones majors de 65 anys i és més freqüent en els homes de raça blanca. És un limfoma de baix grau, o inactiu, que es dissemina amb lentitud i es controla fàcilment amb tractament quan es diagnostica precoçment.

El càncer de mama és una proliferació maligna de les cèl·lules epitelials que revesteixen els conductes o lobels mamaris. És una malaltia clonal; on una cèl·lula individual producte d'una sèrie de mutacions somàtiques o de línia germinal adquireix la capacitat de dividir-se sense control ni ordre, fent que es reprodueixi fins a formar un tumor. El tumor resultant, que comença com anomalia lleu, passa a ser greu, envaeix teixits veïns i, finalment, es propaga a altres parts del cos.

El càncer de pulmó és un conjunt de malalties resultants del creixement maligne de cèl·lules del tracte respiratori, en particular del teixit pulmonar, i un dels tipus de càncer més freqüents a nivell mundial.1 El càncer de pulmó sol originar-se a partir de cèl·lules epitelials , i pot derivar en metàstasi i infiltració a altres teixits del cos. S'exclou del càncer de pulmó aquelles neoplàsies que fan metàstasi al pulmó provinents de tumors d'altres parts del cos.

El sarcoma de teixit tou és un càncer que comença en els teixits tous del cos, com els músculs, els tendons, el greix, els vasos limfàtics, els vasos sanguinis, els nervis i el teixit que envolta les articulacions. Els tumors es poden trobar en qualsevol part del cos, però amb freqüència es formen en els braços, les cames, el pit o l'abdomen.

Certs factors són capaços de provocar un càncer en una proporció dels individus exposats a ells:•herència•virus•les radiacions ionitzants•els productes químics•les alteracions immunològiques

Les causes del càncer


Comments

    There are no comments for this Glog.