El Clima Temperat

In Glogpedia

by MiriamVarelaGutierrez
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
El Clima Temperat

Sistemes morfocilmàtics:

El Clima temperat

El modelat del relleu està originat bàsicament per les aigues superficials: les aigües salvatges, els torrents i els rius. La seva acció depèn de la seva energia, és a dir, de la quantitat d'aigua que es mou i de la veloctat que porta.

GEOMORFOLOGIA DE LES ZONES TEMPERADES

Dominis climàtics: oceànic, subtropical o xinès i mediterrani

temperat humit

És un clima que presenta precipitacions durant tot l'any una estaconalitat marcada amb estius càlids i hiverns freds. Són regions que se situen entre els 35º i els 60º de latitud

àrees situades a l'interior dels continents, allunyades de la influència dels oceans

temperat sec

VALLS

XARAGALLS

CANAL DE DESGUÁS

ZONES DE CLIMA TEMPERAT

visualitza-ho


Comments

    There are no comments for this Glog.