El Clima Polar

In Glogpedia

by juliapla
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Weather and Climate

Toggle fullscreen Print glog
El Clima Polar

1. Sistema morfoclimàtic glacial:

3. Sistema morfoclimàtic d’alta muntanya

2. Sistema morfoclimàtic periglacial

És un clima extremadament fred i sec. Per això, els pocs organismes que hi ha, són d’espècies molt adaptades a suportar les dures condicions de vida.

Es situa els cims de les cadenes de muntanyes on les baixes temperatures permeten l’existència de neus perpètues.

S’estén al voltant de les zones glacials. Als estius, després del llarg i fred hivern, es produeix un període de desgel.

Són les grans regions que sempre estan cobertes pel gel.

EL CLIMA POLAR

Les roques d’aquestes zones, experimenten una meteorització mecànica produïda per l’acció del gel o gelivació, que origina fragments de roques de totes mides. La meteorització de tipus químic es gairebé inapreciable, ja que les substàncies químiques requereixen aigua líquida per reaccionar entre si.

Sabies que... En aquestes zones, el sòl i les roques acostumen estar permanentment congelats fins a profunditats de 1Km, la capa permafrost.

La meteorització física predominant és la gelivació, mentre que la meteorització química només actua a la capa superficial, en el desgel de l’estiu.

Geomorfologia del clima polar

Quan el gel avança, fa un desgast intens de la roca sobre la qual es mou, aquesta acció abrasiva es provocada per als fragments de roca que transporta, formant morenes laterals i les morenes de fons, fins a arribar a una zona amb temperatures més elevades, on es fon el gel, formant les morenes terminals.

El modelat del relleu de clima polar està mercat per l’acció de les glaceres, que poden ser:

Els casquets glacials: grans masses de gel que cobreixen completament la regió sobre la qual s’assenten.

Les glaceres de vall: situades en zones de muntanya, es desplacen per les valls fins a arribar a zones càlides, on es fonen.


Comments

    There are no comments for this Glog.