El Clima Polar O Fred

In Glogpedia

by MariaBarconsPalomera
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
El Clima Polar O Fred

EL CLIMA POLAR O FRED

.

.

Caracteristiques: És un clima molt fred i sec. Per aixo hi ha pocs organismes els quals son adaptables a suportar aquestes condicions de vida.

.

SISTEMA GLACIAL:(Groenlàndia, Antàrtida)Les roques experimenten una meteorització fisica produïda per l'acció del gel (gelivació), que origina roques de totes mides.

SISTEMA PERIGLACIAL:(Zones Glacials)Hiverns: Freds i llargs (9 mesos)Estius: Curts (3 mesos)Les precipitación son en forma de neu. El sòl i les roques acostumen a estar congelades (permafrost). La meteorització química només es produeix a la superficie i en la meterorització fisica hi predomina la gelivació.

SISTEMA D'ALTA MUNTANYA:(Cims de les Muntanyes)Llocs on hi ha l'existència de neus perpètues fins i tot en climes càlids. En seria un exemple el volcà Kilimanjaro.

GEOMORFOLOGIA DEL CLIMA POLAR:El relleu esta marcat l'acció de les glaceres:CASQUETS GLACIALS: Grans masses de gel que cobreixen gairebè per complet la regiò sobre la qual s'assenten. (Groenlàndia i l'Antàrtida)GALCERES DE VALL: Situades en zones de muntanya, es despaçen per les valls fins arrivar a zones més càlides, on es fonen.


Comments

    There are no comments for this Glog.