El Biocombustible

In Glogpedia

by s4jqre8d5
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecology

Toggle fullscreen Print glog
El Biocombustible

El biodiesel és un combustible sintètic líquid que s'obté industrialment a partir d'oli vegetal o de greix animal com a matèrie primeres, per a ser utilitzat com a substitutiu total o parcial d'un combustible fòssil, en especial dels derivats del petroli a l'automoció.

El Biocombustible:

El biodièsel es produeix normalment per reacció d'un oli vegetal o greix animal amb alcohol (metanol o etanol) en presència d'un catalitzador que és finalment eliminat.

PRINCIPALS PAÏSSOS PRODUCTORS:Brasil, els Països del Sud-est , Europa de l'Est i els Estats Units, són els principals exportadors de biocombustible.PRINCIPALS PAÏSSOS CONSUMIDORS: Europa Occidental, Estats Units i el Japó, són els principals importadors de matèries primeres i biocombustibles.

POL•LUCIÓ:El biodièsel pot reduir directament les emissions de petites partícules sòlides emesses pels tubs d'escapament dels vehicles fins a un 50% respecte del gasoli convencional. L'agrodiesel conté menys hidrocarburs que el dièsel d'origen fòssil (fins a un 70% menys). Tot això ajuda a que hi hagi una disminució important de la pol•lució.


Comments

    There are no comments for this Glog.