El Barroc

In Glogpedia

by agusticodina
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Architecture

Toggle fullscreen Print glog
El Barroc

LAIA AGUADOAGUSTÍ CODINAALISON LEILAPAULA GONSALEZ

Societat desequilibrada. Depressió i angoixa. Les guerres degraden la vida de relació social. Bancarrotes mortals per a la Burgesia financera. Gran crisis religiosa, política, econòmica, social i cultural, es per aixó que es forma una guerra que dura 30 anys. La Monarquia hispànica i imperis extraeuropeus decauen. Fi als privilegis de la noblesa. I finalment alliberament dels serfs camperols.

El barroc fou un miviment cultural que es va estendre a la literatura, l'escultura, l'arquitectura i les arts escèniques de de 1600 fins al 1700La música d'aquesta època és plena de contrast: TÍMBRICS, MELÒDICS i RÍTMICS. Van apareixer noves formes musicals com la suite. Van apareixer nous instruments (fagot, timbal) i compositors (Vivaldi)

Què és?

EL BARROC

Societat

Johann Sebastian Bach (1685-1750) es un dels autors mes importants que van existir al Barroc. Va néixer a Alemanya, va destacar en la seva tasca d'organista i compositor Alemany. Provenia d'una gran familia de musics... el seu pare quan era petit li va ensenyar a tocar el violí i i el clavecí. Mes tart va tenir que anar a viure amb el seu germà gran que també era musica, on va seguir la seva educació acadèmica i musical (interpretar i copiar música)

BACH

TOCATA i FUGA en RE MENORÉs una peça d'orgue de l'autor Alemany Bach. La va començar a escriure el 1712 com a mestre de capella. I es va publicar per primera vegada anys més tard, al 1867, quan ell ja era mort

L'orquestra barroca era formada per:-Instruments de CORDA-Instruments de VENT-Instruments de PERCUSSIÓCompositors importants:-Antonio Vivaldi-Georf Friedrich Händel

+Informació

Obra


Comments

    There are no comments for this Glog.