Egypt History

In Glogpedia

by akademisyen
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Ancient History
Grade:
6,7,8,9

Toggle fullscreen Print glog
Egypt History

En meşhur kitabı Kitab-ül-Me¬nazir‘dir.

İbn-i Heysem, gözde görme olayının mercekle meydana geldiğini, iki gözün birden aynı şeyi nasıl gördüğünü incelemiştir.

İbn-i Heysem, optikte gölgenin nasıl meydana geldiğine dair bir teori ortaya attı. Fotoğrafın ilk modelini ve karanlık odayı ilk defa o denedi.

Optiğin babası ve ilk gerçek bilim adamıdır.Bati ilim dünyasında Alhazen adıyla tanındı.

965 (H.354) de Basra da doğdu. 1038 de Kahire’de vefat etti. Bağdat’a giderek matematik, fizik, mühendislik, astronomi, metalürji gibi fen ilimlerini öğrenip, şöhrete kavuştu.

İBN-İ EL HEYSEM


Comments

    There are no comments for this Glog.